Go to content

Motivation Qoute : การลดน้ำหนักก็เหมือนเกมส์

ถ้าเปรียบการลดน้ำหนักเป็นเหมือนการเล่นเกมส์ จงเอาความรู้ที่ได้รับเป็นอาวุธ การดูถูกของคนอื่นมาเป็นพลัง ผลักดัน และจงอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นการเอาชนะใจตนเอง เป็นกำลังใจค่ะ

ถ้าเปรียบการลดน้ำหนักเป็นเหมือนการเล่นเกมส์ จงเอาความรู้ที่ได้รับเป็นอาวุธ การดูถูกของคนอื่นมาเป็นพลัง ผลักดัน และจงอย่าลืมว่าคู่ต่อสู้นั้นไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นการเอาชนะใจตนเอง เป็นกำลังใจค่ะ

Latest