Go to content

My diet starts tomorrow

“พรุ่งนี้ค่อยเริ่มลด” อย่าทำให้เป็นแค่ข้ออ้าง แต่จงทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง

“พรุ่งนี้จะเริ่มลด” คำนี้ถ้าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าทำให้คำพูดนี้เป็นเพียงแค่ข้ออ้าง เป็นกำลังใจให้ทุกคนเริ่มทำเพื่อเปลี่ยนแปลง เพื่อสุขภาพที่ดีกันค่ะ

Latest