Go to content

ชั่งน้ำหนักอย่างไรให้ถูกต้อง

การชั่งน้ำหนักเป็นการเช็คความคืบหน้าของการลดน้ำหนัก และก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการชั่งน้ำหนักและตัวเลขบนตรางชั่งก็เป็นความคาดหวังอันสูงสุงของคนที่กำลังลดน้ำหนัก ทุกคน แต่เราจะชั่งน้ำหนักอย่างไรให้ได้น้ำหนักที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด

weight

ก่อนชั่งน้ำหนักทุกครั้ง ต้องนำสิ่งของที่อยู่ในตัวออกให้มากที่สุด เช่นรองเท้า ถุงเท้า นาฬิกา โทรศัพท์มือถือ กระเป๋าสตางค์ เศษสตางค์ เกบกุญแจ และของต่างๆ
กรณีที่อากาศหนาว และใส่เสื้อผ้าที่มีน้ำหนักมาก ให้ถอดเสื้อผ้าหนาๆออกเหลือเท่าที่จำเป็น

ตรวจดูเข็มของที่ชั่งน้ำหนักให้อยู่ตรงเลขศูยน์ หรือถ้าหากไม่ตรงให้ปรับใหม่ ขึ้นไปยืนบนเครื่องชั่งโดยให้เท้าทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งของเครื่องชั่งที่พอดี ควรหาเวลาชั่งน้ำหนักในเวลาเดิมและพยามยามยึดเครื่องชั่งตัวเดิมทุกครั้ง

ใช้เวลาในการชั่งน้ำหนักเวลาเดิม อาจเป็นเวลาเช้าหลังทำธุระประจำวันเสร็จเพื่อได้น้ำหนักที่เป็นน้ำหนักของร่างกายจริงๆ เวลาที่เหมาะกับการชั่งน้ำหนักอยู่ที่ ประมาณ 3 วัน หรือชั่ง 2 วัน 1 ครั้งเพื่อให้เห็นพัฒนาการ และควรจดบันทึกเพื่อเก็บสถิติทุกครั้ง หากชั่งแล้วน้ำหนักไม่ลงติดต่อกัน 1 อาทิตย์ ยังถือว่าเป็นเรื่องปรกติให้พยายามทำตามโปรแกมที่วางไว้ก่อน เพราะต้องมีช่วงเวลาที่น้ำหนักจะคงที่บ้าง หรือไม่ให้ลองปรับโปรแกรมการรับประทานอาหารแบบเดิมๆใหม่เพื่อลดภาวะ Hit the Plateau

Latest