Go to content

ถ้าเราจะฟิตต้องทำในยิม เเละถ้าต้องการให้น้ำหนักลดต้องทำในครัว

ความจริงเรื่องการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักแล้วหละก็การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นผลชัดเจน

fit in kitchen

ความจริงเรื่องการออกกำลังกายและการลดน้ำหนักค่ะ ถ้าเราต้องการที่จะลดน้ำหนักแล้วหละก็การควบคุมอาหารเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นผลชัดเจน ดังนั้นถ้าเราจะฟิตต้องทำในยิม และถ้าต้องการให้น้ำหนักลดต้องทำในครัวค่ะสู้ๆนะคะ

Latest