Go to content

ลดน้ำหนัก เเบบไหน คุณเองเลือกได้

จากหลากกลายวิธีการการลดน้ำนักที่เคยใช้มามากมาย ท้ายที่สุดนั้น วิธีการที่ดีกับเราที่จะนำไปปฏิบัติที่สุดก็คือ วิธีการลดที่เหมาะกับ Life Style ของเราเอง แและวิธีนั้นจะต้องแน่ใจว่ายั่งยืน

diet-flowchart

แผนภูมิอันนี้อาจจะช่วยเป็นส่วนนึงในการตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติ วิธีการการลดน้ำหนักของคุณเองได้ จงคิดไว้เสมอว่า วิธีการที่จะทำให้ได้น้ำหนักที่เหมาะสมและสุขภาพดีอย่างถาวรได้ คือวิธีการที่เราจะต้องทำมันได้ไปตลอดทั้งชีวิต อย่าไปเสียเวลากับวิธีการ หรือทางลัดเลย เพราะท้ายสุดแล้วมันคือเป้าหมายเดียวกัน แค่คุณจะเลือกสบายในตอนต้นแล้วกลับมาอ้วนใหม่ หรือจะเลือกลำบากในตอนต้น แล้วมีสุขภาพที่ดี และคงน้ำหนักที่ลดได้ไปตลอด “คุณเลือกได้”

วิธีการเลือกโปรแกรมในการลดน้ำหนัก อ่านต่อ

Latest