Go to content

เครื่องวัดความดัน ไอเทมนี้ ทำไมต้องมีติดบ้าน

ความดันโลหิตสูง หนึ่งในปัญหาสุขภาพของคนไทย และเป็นตัวบ่งชี้โรคร้ายแรงได้อีกหลายโรค การวัดระดับความดันเลือดเป็นประจำ จะช่วยให้รู้ถึงระดับสุขภาพและเข้ารักษาได้ทันท่วงทีหากเกิดปัญหา

ทำไมต้องมีเครื่องวัดความดันติดบ้าน

โรคความดันโลหิตสูง ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาสุขภาพของคนไทย มากกว่า 1 ใน 4 ที่มีอายุมากกว่า 35 ปี มีปัญหาเรื่องความดันเลือดสูง และกว่าครึ่งนึง ไม่รู้ว่าตัวเองมีปัญหาความดันสูง และ 90% มีปัญหาความดันเลือดสูงโดยไม่รู้สาเหตุ ซึ่งระดับความดันเลือดสูง เป็นตัวบ่งชี้ถึงโรคร้ายแรงอย่าง โรคหัวใจ โรคหลอดหัวใจ และเลือดสมองตีบตัน โรคไตเรื้อรัง และรวมถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตาด้วย

การตรวจวัดความดันเลือดจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นประจำ ตามความถี่ที่เหมาะสม ของแต่ละช่วงอายุ

 • อายุ 18-39 ปี ที่ไม่มีประวัติปัญหาสุขภาพ ควรตรวจวัดความดัน ทุกๆ 3-5 ปี
 • อายุ 40 ปี ขึ้นไป ควรตรวจวัดความดันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันเลือดสูง เช่นคนอ้วน คนที่มีความดันผิดปกติ ควรตรวจวัดความดันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรืออาจมีคำแนะนำจากแพทย์ให้ตรวจวัดความดัน บ่อยและถี่ขึ้น เพื่อประเมินระดับ ติดตามผลสุขภาพ หรือหากมีความกังวลเรื่องระดับความดันเลือดของตัวเอง ก็สามารถเข้าตรวจวัดความดัน หรือ หาเครื่องวัดความดันที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมาไว้ใช้เองที่บ้าน เป็นอีกทางเลือกนึงที่ช่วยลดเวลาในการไปโรงพยาบาลได้

เครื่องวัดความดัน จึงเป็นอีกหนึ่งไอเทม ที่ควรมีติดบ้านไว้ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะความดันเลือดสูง ซึ่งข้อดีของการวัดความดันเลือดเองที่บ้าน และจดบันทึก เราจะรู้ถึงค่าเฉลี่ยจากการวัดเป็นประจำ มีส่วนช่วยประเมินการรักษาได้ดีกว่า การวัดค่าความดันเลือดเพียงครั้งเดียวที่โรงพยาบาล ที่อาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การพักผ่อนไม่เพียงพอ ความกังวล ความตื่นเต้นได้

อันตรายของความดันเลือดสูง

โรคความดันเลือดสูง ภัยเงียบที่ต้องระวัง

ความดันเลือดสูง คือภาวะของระดับความดันเลือดที่สูงเกินกว่าระดับปกติ ปกติแล้วความดันเลือดจะอยู่ที่ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งหาค่าความดันเลือดที่วัดได้สูงเกินกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท จะถือว่าเป็นผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูง ต้องควบคุม

ภาวะความดันเลือดสูง ถือเป็นตัวบ่งชี้โรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้อีกหลายๆ โรค เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหัวใจล้มเหลว โรคหลอดเลือดในสมอง โรคไตเสื่อม และโรคที่เกี่ยวกับดวงตา ที่เป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วย และการเสียชีวิตของประชากรในปัจจุบัน

ความน่ากังวลคือ ผู้ที่มีภาวะความดันเลือดสูงส่วนใหญ่ มักไม่รู้สาเหตุว่าเกิดขึ้นจากอะไร หรือหลายคนไม่รู้เลยว่าตัวเองมีภาวะความดันเลือดไม่ปกติ จึงถือเป็นภัยเงียบ ที่ต้องระวัง โดยทางการแพทย์อธิบายเกี่ยวกับโรคความดันเลือดสูงว่า เป็นโรคที่เกิดได้ตามธรรมชาติ เช่น พันธุกรรม และอายุที่มากขึ้น

อาการของความดันโลหิตสูง

อาการแบบไหน เรียกความดันสูง

คนที่มีความดันสูงส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ แต่ในบางรายพบว่า มีอาการปวดหัว เวียนหัว ซึ่งหากความดันเลือดสูงเป็นเวลานาน ไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะสำคัญต่างๆ ในร่างกายอย่าง สมอง หัวใจ ไต หลอดเลือดและ ดวงตา ทำให้ผนังหลอดเลือดแดงหนาขึ้น รูมีขนาดเล็กลง ทำให้เลือดไหลไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ได้น้อยลง ทำให้อวัยวะเหล่านั้น ทำงานได้ไม่ปกติ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้หากความเสียหายนั้นมีความรุนแรง

ซึ่งการตรวจเช็คระดับความดันเลือดสม่ำเสมอ จะช่วยให้เราสามารถควบคุม ช่วยให้เห็นถึงความผิดปกติได้ก่อน และเข้ารับคำแนะนำ และการรักษาจากแพทย์ได้ทันท่วงที

วิธีช่วยลดความดันในเลือดสูงให้ต่ำลง

จัดการความดันเลือดให้ปกติ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรคความดันเลือดสูง เป็นโรคที่อันตราย แต่สามารถควบคุมได้ ซึ่งหากตรวจพบว่ามีภาวะความดันเลือดสูง แพทย์จะจ่ายยาลดความดัน เพื่อให้ระดับความดันกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และจะใช้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

เปลี่ยนเพื่อสุขภาพความดันเลือดที่ดี

 • ตรวจวัดความดันเลือดเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตรวจวัดหาค่าเฉลี่ยด้วยตัวเอง
 • กินดี กินอาหารครบ 5 หมู่ เน้นผัก และผลไม้ที่ไม่หวาน
 • ควบคุมน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
 • ออกกำลังกายเป็นประจำ
 • พักผ่อนอย่างเพียงพอ
 • รักษาสุขภาพจิตให้ดี ไม่เครียด
 • งดดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ และเลิกสูบบุหรี่
ประโยชน์ของการมีเครื่องวัดความดันโลหิตไว้ที่บ้าน

เครื่องวัดความดันเลือด ทำไมต้องมีติดบ้าน

แม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเริ่มคลี่คลายลงบ้างแล้ว แต่การเฝ้าระวังตนเอง และหลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากเมื่อต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจ หรือเช็คสุขภาพนั้นยังคงมีความจำเป็นอยู่มาก ยิ่งเป็นผู้สุงอายุ เด็ก ผู้ที่มีโรคประจำตัว รวมไปถึงผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่ การเช็คสุขภาพ หรือติดตามอาการเบื้องต้นได้ด้วยตนเองที่บ้าน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เช่น การวัดความดันโลหิต การวัดค่าออกซิเจน เป็นต้น

เครื่องวัดความดัน เป็นอีกเครื่องมือที่ควรมีติดบ้านไว้ โดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ที่ต้องระมัดระวัง และดูแลเป็นพิเศษ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้รู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และเห็นถึงความผิดปกติ ได้ก่อนที่จะเกิดอันตรายกับร่างกาย และยังสามารถช่วยติดตาม ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยในระหว่างอยู่ที่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการปรึกษา และรักษาของหมอเจ้าของไข้ หรือผู้เชี่ยวชาญได้อีกด้วย

ซึ่งเครื่องวัดความดันระบบดิจิทัล เป็นตัวเลือกที่สะดวก ใช้งานง่าย แม้จะมีเมนูเป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นเครื่องมือที่มีความผิดพลาดน้อย แต่ต้องใช้งานอย่างถูกวิธี

ควรซื้อเครื่องวัดความดันที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ และความแม่นยำจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้เครื่องวัดความดันที่สามารถเก็บค่าการวัดได้หลายค่า ก็มีความจำเป็นไม่น้อย ในการใช้เปรียบเทียบค่าความดันโลหิตในแต่ละช่วงเวลาได้ง่ายๆ เพื่อลดความผิดพลาดในการบันทึกด้วยตนเอง

วิธีวัดความดันเลือดด้วยตัวเองที่บ้าน

วัดความดันเอง วัดยังไงไม่ให้โป๊ะ

การวัดความดันเลือดด้วยตัวเอง หรือคนในครอบครัว มีเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

 • สถานที่ควรเป็นที่เงียบ
 • จัดให้อยู่ในท่านั่งมีที่รองหลังและแขน
 • เตรียมตัวก่อนวัดนั่งนิ่ง ๆ ประมาณ 5 นาทีก่อนวัด
 • ทำการวัดความดัน 2 ครั้ง ห่างกัน 1-2 นาที
 • จดบันทึกการวัดในแต่ละรอบ
 • การตรวจวัดความดันควรทำทุกวัน หรือ ทำติดกันอย่างน้อย 3-4 วัน และควรวัดอย่างสม่ำเสมอ

การอ่านค่าความดัน จะแบ่งเป็น 2 ค่าคือ

 • ค่าความดันเลือดตัวบน (Systolic Blood Pressure) คือค่าความดันในหลอดเลือดที่เกิดขึ้นขณะที่หัวใจบีบตัว
 • ค่าความดันเลือดตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) คือค่าความดันของเลือดที่ขณะที่หัวใจคลายตัว

โดยค่าความดันเลือดปกติคือค่าตัวบนไม่เกิน 140 และตัวล่างไม่เกิน 90 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันที่อยู่ในเกณฑ์สูงคือ

 • ระดับที่ 1 ตัวบนเกิน 140 มม.ปรอท หรือตัวล่างเกิน 90 มม.ปรอท
 • ระดับที่ 2 ตัวบนเกิน 160 มม.ปรอท หรือตัวล่างเกิน 100 มม.ปรอท
 • ระดับที่ 3 ตัวบนเกิน 180 มม.ปรอท หรือตัวล่างเกิน 110 มม.ปรอท

หากวัดแล้ว เห็นถึงความผิดปกติ ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรรีบปรึกษาหมอ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินและตรวจรักษาโดยละเอียดต่อไป

**ควรอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งาน

สนับสนุนบทความโดย

medisana เมดิซาน่า เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพ จากประเทศเยอรมนี ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือจากสหภาพยุโรป ใช้งานง่าย มีรับประกัน3ปี หากเครื่องมีปัญหาทางบริษัทเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันที

หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
พบกับสินค้าราคาพิเศษ ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 31 ก.ค. 65 เพียงคลิก

https://bit.ly/3n0VH8M จากปกติ 2,290 เหลือเพียง 1,890 บาท
https://bit.ly/3xD7jDN จากปกติ 4,190 เหลือเพียง 3,590 บาท

ติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Facebook: https://www.facebook.com/MedisanaThailand
Line: https://bit.ly/3z3jRGg

References

เรียบเรียง Lovefitt
 • https://bit.ly/3N1cPqf
 • https://bit.ly/3xudew1
 • https://bit.ly/3N1cPqf
 • https://bit.ly/3lFpa7d
 • https://bit.ly/3MQhECA
 • https://bit.ly/3wUH50a

Latest