Go to content

Measuring การตวงเป็นเรื่องสำคัญ

ถ้าคุณต้องการจะควบคุมอาหารอย่างจริงจังควรชั่งตวงวัตถุดิบที่จะนำมาทานและประกอบอาหาร เพราะบางครั้งการกะปริมาณด้วยตามีความผลิดพลาดได้ง่าย

Measuring

ถ้าคุณต้องการจะควบคุมอาหารอย่างจริงจังควรชั่งตวงวัตถุดิบที่จะนำมาทานและประกอบอาหาร เพราะบางครั้งการกะปริมาณด้วยตามีความผลิดพลาดได้ง่าย เช่น น้ำตาล 1 ช้อนชา เท่ากับ 20 kcal ช้อนชาในที่นี้ไม่ใช่ช้อนชาที่เราใช้ชงกาแฟนะคะ แต่เป็หน่วยช้อนชาที่ใชให้การตวงวัดส่วนผสมสำหรับทำอาหารและขนมซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าช้อนชาจริงอยู่ประมาณ 30% เลยทีเดียว

 

credit ภาพ: http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=chanthida&date=03-01-2009&group=15&gblog=2

Latest