Go to content

ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี

October 27th, 2015

สัปดาห์แรกปรับสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในช่วงสัปดาห์แรกใช้ในการปรับสภาพ ไม่ได้วางโปรแกรมโหดกับร่างกายมากนัก เพื่อให้ได้ปรับพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

October 14th, 2015

แค่เริ่มก็มีโอกาสชนะ

การลดน้ำหนัก ไม่ใช่เทรนที่จะทำเพื่อช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อลดได้แล้วก็ต้องพยายามคุมชีวิตตัวเองให้ไม่กลับไปอ้วนอย่างเดิม ดังนั้นไม่ว่าจะขึ้นมากหรือน้อยแค่เริ่มจิงจังก็มีโอกาสแล้ว

Latest