Go to content

ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี

December 10th, 2015

Fat Caliper เครื่องหนีบไขมันบอกอะไร

เมื่อลดน้ำหนักโดยเน้นการลดไขมัน เครื่องมือนึงที่จำเป็นเพื่อวัดพัฒนาการ และบอกปริมาณไขมันในร่างกายของเราคือ fat caliper และ fat caliper คืออะไรแล้วใช้อย่างไร

October 27th, 2015

สัปดาห์แรกปรับสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไป

ในช่วงสัปดาห์แรกใช้ในการปรับสภาพ ไม่ได้วางโปรแกรมโหดกับร่างกายมากนัก เพื่อให้ได้ปรับพฤติกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไป

October 14th, 2015

แค่เริ่มก็มีโอกาสชนะ

การลดน้ำหนัก ไม่ใช่เทรนที่จะทำเพื่อช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อลดได้แล้วก็ต้องพยายามคุมชีวิตตัวเองให้ไม่กลับไปอ้วนอย่างเดิม ดังนั้นไม่ว่าจะขึ้นมากหรือน้อยแค่เริ่มจิงจังก็มีโอกาสแล้ว

Latest