Go to content

วิธีการลดน้ำหนักลดไขมัน การวางแผนด้านการกินและออกกำลังกาย เพื่อการดูแลสุขภาพและลดน้ำหนักของคนทุกเพศทุกวัย

มื้อเช้านั้นสำคัญไฉน

อาหารมื้อเช้า ไม่เพียงแต่จะช่วยคุณรักษาสุขภาพและทำให้ผอมเพรียว แต่ยังเป็นวิธีการเห็นความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะแบบง่ายๆอีกด้วย

การออกกำลังกายเเบ่งได้กี่ปีะเภทกันนะ

เราสามารถแบ่งการออกกำลังกายได้เป็น 2 ประเภท ใหญ่ๆดังนี้ คือ 1. แอนาแอโรบิค Anaerobic, 2. แอโรบิค Aerobic, คาร์ดิโอ Cardio